PGD3-IR

  • เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพาสำหรับก๊าซ , ออกซิเจน , คาร์บอนไดออกไซด์ , CO ,
    H2S และก๊าซพิษอื่น ๆ
  • หน้าจอ : 2 x 16 ตัวอักษรจอ LCD ที่มีแสงไฟ
  • เครื่องมือและเซนเซอร์รับประกันเป็นเวลาสองปี
  • ช่วงอุณหภูมิ : - 5 ºC ถึง 40 ºC
  • ช่วงความชื้น : 15 - 95 %RH
  • ขนาด : 18.5 x 10.8 x 4.9 cm , 1 kg
  • Data Sheet : EN